Menu Sluiten

Compleet Academy

Compleet Academy is een kennis- en expertisecentrum waar deskundigheid en ontwikkeling van medewerkers en ketenpartners georganiseerd worden.

Compleet Security is een professionele organisatie, dat gericht is op het waarborgen van de veiligheid van het publiek en onze klanten. We vinden het van groot belang dit te doen binnen onze eigen normen en waarden (de-escalerend denken en handelen, flexibiliteit, sfeerbeheer, etc.). Taken en ambities van onze organisatie vragen om een professionele aanpak. Om dit te realiseren is Compleet Academy opgericht. Binnen de academie realiseren wij trainingen die gericht zijn op de praktische uitvoering van het werk. Hierdoor blijven onze normen en waarden gewaarborgd en blijven onze medewerkers kwalitatief goed werk leveren.

Praktijktraining

In deze training worden alle werkzaamheden van onze medewerkers uitvoerig behandeld, waarin de normen en waarden van de organisatie zijn meegenomen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld houding, aanspreekprocedure, observatietechnieken, toegangscontroles, fouillering en indien noodzakelijk de verschillende aanhoudingstechnieken.

Van alle medewerkers van Compleet Security wordt een grote mate van sociale vaardigheden verwacht. Om deze te vergroten en kwaliteit te waarborgen zijn alle medewerkers van Compleet verplicht de trainingen te volgen.

Horecaportier opleiding

Deze training is gericht op situaties die zich voordoen in horecagelegenheden en gebouwelijke situaties. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld trapprocedures, het werken in verschillende ruimtes, ontruimingsprocedures en afvoerprocedures.

Evenementenbeveiliger opleiding

Deze training is gericht op situaties die zich voordoen op evenementen. Een groter werkveld vraagt een andere manier van observeren, samenwerking, positioneren, benaderen, etc. Het is van groot belang dat onze medewerkers hier het verschil in blijven zien.

Agressiereductie training

Beveiligers komen nu en dan in contact met agressie. Dit kan tegen hen zijn, maar ook door bijvoorbeeld uitgaanspubliek onderling. Het is van belang om hier op een goede manier mee om te gaan. Deze training maakt onze medewerkers weerbaarder.

Weerbaarheidstraining

Een weerbaarheidstraining helpt bij het vergroten van het zelfvertrouwen. In een weerbaarheidstraining komen aspecten als communicatie, confrontatie of de-escalatie, houding, conflicthantering, hulp vragen / bieden en fysieke zelfverdediging aan bod.

Top